Ви є тут

Про районний бюджет на 2014 рік

Опис: 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України районна рада:

Вирішила: 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 277705,238 тис. гривень, у тому числі обсяг коштів, що надходять до районного бюджету з інших бюджетів  у сумі 8208,707 тис. гривень,  дотації вирівнювання у сумі 87200,4 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 235,6 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету в сумі 136069,6 тис. гривень,  інших субвенцій з обласного бюджету в сумі 2137,630 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 274230,458 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 3474,780 тис. гривень (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 277705,238 тис. гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 269395,878 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету 

8309,360 тис. гривень, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2), за головними розпорядниками коштів (додаток №3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток № 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4834,580 тис. гривень, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4834,580 тис. гривень (додаток  № 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 4834,580 тис. гривень, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4834,580  тис. гривень (додаток № 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2014 рік у сумі 300,0 тис. гривень. 

6. Затвердити згідно обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2014 рік:

- дотації вирівнювання сільським та селищному бюджетам у сумі 

10901,319 тис. гривень;

- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 235,6 тис. гривень;

- кошти, що передаються до районного бюджету у сумі 8208,705 тис. гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 6875,000 тис. гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 2007,400 тис. гривень; 

- іншу субвенцію із загального фонду бюджету на фінансування видатків на розвиток дошкільної освіти в сумі 286,100 тис. гривень.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам, коштів, що передаються до районного бюджету, здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету, перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів сільських та селищних бюджетів згідно з додатком № 4 до цього рішення. 

8. У відповідності до пунктів 8 та 16 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

15 грудня 2010 року № 1132, установити:

- що суми дотації вирівнювання недоодержані сільськими та селищним бюджетами згідно з помісячним розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань перераховуються управлінням Державної казначейської служби у Луцькому районі Волинської області на підставі платіжних доручень фінансового управління Луцької районної державної адміністрації сільським та селищному бюджетам щомісячно у 3-х денний термін з дня одержання дотації вирівнювання з Державного бюджету, в разі не забезпечення отримання помісячної суми дотації вирівнювання бюджетом району згідно з нормативом щоденних відрахувань;

- термін проведення розрахунків недоодержаних сум, що передаються в районний бюджет з сільських та селищного бюджетів не пізніше 28 числа щомісячно.

9. Установити  обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі 90,235 тис. гривень та надання кредитів з районного бюджету у сумі 90,235 тис. гривень на 2014 рік згідно із додатком № 5 до цього рішення.

10. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

11. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 20,000 тис. гривень.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- соціальне забезпечення (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 722,989 тис. гривень (додаток № 8).

Установити, що у 2014 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що  затверджуються районною державною адміністрацією. Районній державній адміністрації затвердити перелік програм, по яких встановлюються порядки використання коштів районного бюджету.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів району, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” надати право районній державній адміністрації здійснювати перерозподіл видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами сіл та селищ міського типу району, у разі невикористання зазначених коштів протягом бюджетного періоду.

17. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

18. Відповідно до частини 4 статті 23, частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” установити, що використання коштів спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ), які надходитимуть до районного бюджету у 2014 році понад бюджетні призначення, визначені цим рішенням, здійснюється районною державною адміністрацією.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій, допомог і компенсацій населенню, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій в межах їх загального обсягу;

- за погодженням з планово-бюджетною постійною комісією районної ради проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету. 

19. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова ради: 
І.В. Волошенюк