Ви є тут

Стартувало громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Звірівського лісомисливського господарства

 

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Державне підприємство «Лісомисливське господарство «Звірівське» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду Державного підприємства «Лісомисливське господарство «Звірівське», яке включає 2 структурні підрозділи (лісництва) – Звірівське та Мощаницьке лісництво. Лісові масиви розташовані в межах Ківерцівського району, Волинської області.

Площа державного підприємства «Лісомисливське господарство «Звірівське» складає 8 233,6 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано в експлуатаційних лісах в об’ємі 11,81 тис. м³ на площі 39,6 га.

Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів запроектовано
5,86 тис. м³ на площі 503,1 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 2,82 тис. м³ на площі 279,9 га.; ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 2,72 тис. м³, на площі 193,1 га; захисні ліси – 0,22 тис. м³, на площі 18,8 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,10 тис. м³, на площі 11,3 га.

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Державне підприємство «Лісомисливське господарство «Звірівське»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 05538158

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),


45250, Волинська область, Ківерцівський район, с. Звірів,

вул. Мисливська, 12, тел. (097) 384-29-50

 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону
)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Які видаються Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на підставі наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України про затвердження розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2021 і наступні роки (в частині проведення рубок головного користування).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс(044) 206-31-40, (044) 206-31-50
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Луцька районна державна адміністрація, 43001, Волинська область, м.Луцьк, вул. Ковельська, 53, години роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна  особа:  Прес-секретар Луцької районної ради Башук Ірина Петрівна 0957494515

2. Контора ДП «ЛМГ «Звірівське», 45250, Волинська область, Ківерцівський район,
с. Звірів, вул. Мисливська, 12

Контактна  особа: Головний лісничий  ДП «ЛМГ «Звірівське»Шпорук Андрій Михайлович 0965569531

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Зі звітом можна ознайомитися в Луцькій районній раді.