Ви є тут

Про районний бюджет на 2018 рік

Про районний бюджет на 2018 рік
Сесія №: 
25
Заголовок: 
Про районний бюджет на 2018 рік

 

УКРАЇНА

ЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 від  22.12.20125/30  

         м. Луцьк                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Про районний бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України  районна рада вирішила:

 

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 556 970,950 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 554 736,450 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 2 234,5 тис. грн. згідно з додатком   № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 556 970,950 тис. грн., у тому числі  видатки загального фонду районного бюджету 552 146,450 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 4 824,5 тис. грн.;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 190,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету 190,0 тис. грн. згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 190,0 тис. грн. згідно із додатком № 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 590,0 тис. грн.  у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 590,0 тис. грн. згідно із додатком № 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 590,0 тис. грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 590,0 тис. грн. згідно із додатком 2 цього рішення.

 

2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 552 146,450 тис.грн. та спеціальному фонду 4 824,5 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік у сумі 300,0 тис. гривень.

 

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком            №5 цього рішення.

 

6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

 

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету                           у сумі 300,0 тис. гривень.

 

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2018 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури (КЕКВ 2240).

 

9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 11 880,771 тис. грн. згідно із додатком № 7 цього рішення.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

           

11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та  міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

 

         13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік:

         у частині доходів є надходження, визначені у частині доходів є надходження,  визначені статтею 69ˡ  Бюджетного кодексу України;

         у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

         у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування  громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 

14. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків між місцевими бюджетами району в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат;

- за погодженням з постійної комісії районної ради з питань бюджету проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.

 

16. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню фінансів райдержадміністрації, головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2018 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

17. Управлінню фінансів райдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативних документів щодо застосування економічної класифікації видатків у частині автономізації закладів охорони здоров'я забезпечити врахування відповідних змін при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2018 рік та врахувати зміни у економічній класифікації видатків при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

 

18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

             

 

Голова ради                                                                                 В.В.Приходько

 

 

Бусель 728 106

Дата оприлюднення: 29.12.2017 р.

Рішення №: 
30
Дата: 
22.12.2017