Ви є тут

Про внесення змін до рішення районної ради від 26.12.2016 № 15/9 „Про районний бюджет на 2017 рік”

Опис: 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, районна рада 

Вирішила: 

1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:

 

1.1. У пункті 1:

а) в абзаці першому цифри „584741,844”, „577378,389” та „7363,455” замінити цифрами  „607277,919”, „600514,465” та „6763,455”;

 

б) в абзаці другому цифри „559467,314”, „515511,264” та „43956,050” замінити цифрами  „644007,074”, „592569,149” та „51437,925”;

 

в) в абзаці п’ятому цифри „3319,772” та „41362,880” замінити цифрами  „3322,760” та „51437,925”;

 

г) абзац шостий викласти в новій редакції: дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 41442,470 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 41359,892 тис.грн. та за рахунок зміни залишків коштів районного бюджету у сумі 82,578 тис.грн., згідно із додатком 2 цього рішення.

 

1.2. У пункті 7 цифри „635,622” замінити відповідно цифрами „297,389”.

 

1.3. У пункті 9 цифри „52199,320” замінити відповідно цифрами „57344,495”.

 

1.4. Пункт 13 викласти у новій редакції: «Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік є:

                                      у частині доходів є надходження, визначені у частині доходів є надходження,  визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.;

                                      у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

                              у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування  громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

вільний залишок, визначений статтею 14 Бюджетного Кодексу України».

 

2. Внести зміни до додатків № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до рішення районної ради „Про районний бюджет на 2017 рік” відповідно до додатків № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

 

3. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4. Управлінню фінансів районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2017 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.

 

5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2017 рік.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

 

 

Голова ради                                                                                     В.В. Приходько

 

 

Бусель  728 061