Ви є тут

Про припинення діяльності загальноосвітньої школи І ступеня с. Тарасове Луцької районної ради Волинської області

Опис: 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, стаття 36 Закону України „Про освіту” та статті 11 Закону України „Про загальну середню освіту”, розглянувши звернення відділу освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту Луцької районної державної адміністрації від 20.11.2017 № 1313/01-14/2-17, у зв’язку з відсутністю учнів у загальноосвітній школі I ступеня с. Тарасове, наявністю на території Заборольської сільської ради загальноосвітньої школи I-III ступеня с. Боголюби, загальноосвітньої школи I-III ступеня с. Забороль, з метою раціонального використання бюджетних коштів і вдосконалення мережі закладів освіти та створення оптимальних умов для надання якісних освітніх послуг, а також враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань економіки, земельних відносин, екології та розвитку підприємництва і рішення постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, районна рада

Вирішила: 

 

1. 

Припинити існування юридичної особи ЗОШ I ст. с. Тарасове (код ЄДРПОУ – 21754364) шляхом ліквідації юридичної особи.

2. 

Встановити строк припинення ЗОШ I ст. с. Тарасове не раніше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності на порталі електронних сервісів.

3. 

Створити комісію з ліквідації ЗОШ I ст. с. Тарасове (додаток 1). Визначити місцезнаходження комісії м. Луцьк, вул. Винниченка, 67 (відділ освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту Луцької районної державної адміністрації).

4. 

Покласти повноваження щодо виконання обов’язків та реалізації прав ЗОШ I ст. с. Тарасове на комісію з ліквідації ЗОШ I ст. с. Тарасове. Виконання повноважень голови комісії, у разі його відсутності, покласти на заступника голови комісії.

 

 

5. 

Комісії з ліквідації ЗОШ I ст. с. Тарасове:

5.1 Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних записів в установленому законом порядку упродовж трьох робочих днів з дати набрання чинності даним рішенням.

5.2 Установити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи ЗОШ I ст. с. Тарасове, що припиняється шляхом ліквідації – два місяці з дня опублікування повідомлення про ліквідацію юридичної особи на порталі електронних сервісів.

5.3 Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків ЗОШ I ст. с. Тарасове.

5.4 Здійснити інші організаційно – правові заходи, пов’язані з ліквідацією ЗОШ I ст. с. Тарасове відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. 

Визнати таким, що втратило чинність рішення Луцької районної ради від 06.10.2017 № 23/18 „Про припинення діяльності загальноосвітньої школи I ступеня с. Тарасове шляхом ліквідації юридичної особи”.

7. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Боярчука В.А. та постійну комісію районної ради з питань економіки, земельних відносин, екології та розвитку підприємництва.

 

Голова ради                                                                                В.В. Приходько

Хомич 728096