Ви є тут

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

УКРАЇНА

Л У Ц Ь К А     Р А Й О Н Н А     Р А Д А

ВОЛИНСЬКОЇ     ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від 02.06.2011 № 61/01-02

м. Луцьк 

Про першочергові заходи

щодо забезпечення доступу

до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись ч.2 ст.19 Конституції України, ч.3 ст.24, ч.6 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:

1. Визначити загальний відділ районної ради підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Запитувачам публічної інформації взяти до відома, що з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа має право подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (від фізичної, юридичної осіб та об’єднань громадян) згідно з додатками 1, 2 та 3.

3. Керуючій справами, начальнику загального відділу районної ради Саві М.В , начальнику відділу з питань організаційної роботи Пилипюк Н. М.:

3.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб - сайті Луцької районної ради.

3.2. Розробити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

3.3. Запровадити облік запитів на інформацію.

3.4. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб – сайті районної ради, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України « Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

3.5. При підготовці Положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 01 липня 2011 року передбачати здійснення функцій, визначених у пунктах 1,3, 4, 5,6.

4. Керуючій справами, начальнику загального відділу районної ради Саві  М.В.:

4.1. Визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.

4.2. Розробити інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5. Начальнику відділу з питань організаційної роботи районної ради Пилипюк Н.М. забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради.

6. Раднику - консультанту голови районної ради з питань соціально- економічного та культурного розвитку Бас І.Л. забезпечувати систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради на офіційному веб - сайті.

7. Раднику - консультанту голови районної ради з питань юридичного забезпечення діяльності ради Муравйовій Н.С. відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» розробити проект рішення « Про зміни та доповнення до Регламенту районної ради» з наступним винесенням на розгляд та затвердження чергової сесії районної ради.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради І.В. Волошенюк

Сава 722315

Пилипюк 727141

ДолученняРозмір
forma_1.doc34 КБ
forma_2.doc34 КБ
forma_3.doc34 КБ