Ви є тут

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік зі змінами

Луцька районна рада
5/01-02
26.01.2018

 

 

Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

м. Луцьк

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2018 рік

зі змінами

 

Відповідно до статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державний бюджет України на 2018 рік”, рішення районної ради від 22.12.2017 № 25/30 „Про районний бюджет на 2018 рік”, Наказу Міністерства фінансів від 01.10.2010 № 1147 „Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Державне управління”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік:

- за КПК ВК 0110150 – Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

- за КПК ВК 0112111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної допомоги;

- за КПК ВК 0112152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я;

- за КПК ВК 0117321 – Будівництво освітніх установ та закладів;

- за КПК ВК 0117693 – Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

 

 

Голова ради                                                                                      В.В. Приходько

Захарчук 722315