Ви є тут

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Луцька районна рада
42/01-02
17.10.2017

Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

          м. Луцьк

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм

на 2017 рік

 

        Відповідно до статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державний бюджет України на 2017 рік”, рішення районної ради від 26.12.2016 № 15/9 „Про районний бюджет на 2017 рік”, Наказу Міністерства фінансів від 01.10.2010 № 1147 „Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Державне управління”:
        1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік:
- за КПК ВК 0112180 „Первинна медична допомога населенню”;
- за КПК ВК 0116330 „Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів”;
- за КПК ВК 0117470 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”;
- за КПК ВК 0117212 „Підтримка періодичних видань (газет та журналів)”;
- за КПК ВК 0117830 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”;
- за КПК ВК 0116310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”;
- за КПК ВК 0117500 „Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю”.
 

 

 

Голова ради                                                                        В.В. Приходько

Захарчук 722315

 

Додатки: