Ви є тут

Про проведення річної інвентаризації

Луцька районна рада
2/01-05
24.11.2017

Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

 

      м. Луцьк

 

Про проведення річної інвентаризації

 

        Відповідно до статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, керуючись Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим  наказом Міністерства Фінансів України від 2 вересня 2014 року № 879, для проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Луцької районної ради:
1. Утворити інвентаризаційну комісію у складі: 
Голова комісії:
Муравйова 
Наталія Сергіївна
-         керуючий справами, начальник загального відділу районної ради

 

     Члени комісії:

 

Захарчук
Людмила Іванівна 
-         начальник фінансово – господарського відділу, головний бухгалтер районної ради;

 

Малиха 
Олена Андріївна 
-         начальник відділу трудового архіву районної ради;

 

Яценюк 
Юлія Вікторівна 
 
Яблонська  Валентина Володимирівна

-        

радник – консультант голови ради з питань міжнародного співробітництва та проектної діяльності;

-        

головний спеціаліст загального відділу районної ради;

 

Михальчук 
Олена Володимирівна

-        

секретар керівника.

 

2. Інвентаризацію матеріальних цінностей провести станом на 1 грудня 2017 року.

3. Матеріали інвентаризації подати на затвердження голові ради до 28 грудня 2017 року.

 

Голова ради                                                               В.В. Приходько
Пилипюк 727141