Ви є тут

Ювілейний восьмитисячний випуск районної громадсько-політичної газети „Слава Праці”

10 квітня вийшов ювілейний восьмитисячний випуск районної громадсько-політичної га­зети „Слава Праці”, яка впродовж майже 70 ро­ків невтомно, номер за номе­ром, творить справжній літопис на­шого району – його історію, тра­диції, соціально-еко­номіч­ний розвиток, історію окремих сімей і просто звичай­них людей.

Минали роки, змінювалися епо­хи, політичні погляди. Усе це знаходило своє відображення на шпальтах га­зети, але незмінними залиша­лися її головні орієнтири.

Нині газета під керівництвом Михайла Лапківа веде систе­ма­тичну і послідовну творчу робо­ту з висвітлення діяльності органів влади та місцевого са­моврядування, а також тру­до­вих колективів, їх здобутків і проб­лем, широко відображає ба­­гатогранне життя району, його людей, інформує про події в області та країні. В останні роки побільшало матеріалів на різ­номанітні теми, розповідей про незвичайні долі людей, які запам’я­тову­ються і знаходять відгуки у пе­ред­платників.

Привітати колектив районної газети прийшли голова районної ради Олексій Гвоздецький, заступник голови районної ради Вадим Веремчук та заступник голови райдержадміністрації Арсен Сидорчук. У своїх виступах очільники району побажали трудовому колективу газети  міцного здоров’я і життєвих гараздів, віри й оптимізму, гострого і вмілого пера, наполегливості у відстоюванні високих принципів журналістської професії, наснаги для втілення нових творчих задумів.