Ви є тут

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ:

Повідомлення про об’єкти оподаткування за формою №20-ОПП подається за основним місцем обліку платника,- Луцька ОДПІ

 

Фахівці Луцької ОДПІ нагадують, що платники податків незалежно від обраної ними системи оподаткування мають повідомляти органи Міндоходів про всі об’єкти оподаткування, пов’язані з його діяльністю протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об’єкта за встановленою формою.

Такою формою є форма звітності №20-ОПП "Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність", затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів".

Відповідно до Закону України від 24.10.2013 № 657-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України" внесено зміни до статті 63 глави Податкового кодексу щодо подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП до контролюючого органу, а саме: платник податків зобов’язаний повідомити про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку платника.

Звертаємо Вашу увагу, що неподання у строки повідомлення про об’єкти оподаткування тягне за собою накладення штрафу:

·                    

на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень;

·                    

на юридичних осіб - 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу:

·                    

на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень;

·                    

на юридичних осіб - 1020 гривень.

Довідково: Відповідальність за порушення встановленого порядку регламентована статтею117 Податкового кодексу України.

 

                                         Інформаційно – комунікаційний відділ Луцької ОДПІ

 

 

 

Луцька ОДПІ : Частина суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом включається до податкової знижки

 

  Платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року,- повідомляють у інформаційно-комунікаційному відділі.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.

Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Крім того,  фізична особа – резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов’язані із сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (пункт 166.3 статті166 Податкового кодексу України).

Згідно із пунктом 175.4 статті 175 ПКУ право на включення до податкової знижки суми, розрахованої відповідно до статті 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:

·       

об’єкт житлової іпотеки придбавається;

·       

збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

Якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням.

Нагадаємо, що порядок визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки регулюється статтею 175 Податкового кодексу України.

 

                                         Інформаційно – комунікаційний відділ Луцької ОДПІ

 

 

 

Чи потрібно пред’являти документи, що посвідчують особу при особистому поданні звітності?

 

В Луцькій ОДПІ повідомляють про те, якщо суб’єкт господарювання або уповноважена особа особисто подає податкову звітність до контролюючих органів, то пред’являти документи, що посвідчують особу (паспорт, наказ, довіреність тощо) не потрібно. Це не передбачено Податковим кодексом України. 

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності
є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку.     

Фахівці інспекції нагадують, що податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

Відповідна норма визначена пп.48.5.1 п.48.5 ст.48 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами і доповненнями. Також, з цим та іншими питаннями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі. Скористатися послугою можна за електронною адресою (http://zir.minrd.gov.ua) або через веб - портал Міндоходів (вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс»).

 

Інформаційно – комунікаційний відділ Луцької ОДПІ