Ви є тут

Луцька ОДПІ інформує:

 

Новації у веденні касових операцій

Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області повідомляє, що 01.06.2018 набула чинності постанова Правління Національного банку України від 24.05.2018 № 54 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова № 54).

Зокрема, змінами, внесеними Постановою № 54 передбачено, що суб’єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за  № 40/10320 (зі змінами).

 Також Постановою № 54 встановлено, що суб’єктам господарювання  до 30 червня 2018 року (включно):

 1) необхідно розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки у касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій;

 2) можливо користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.

Постановою № 54 приведені до норм законодавства особливості оприбуткування готівки в касах суб’єктів господарювання,  встановлено випадки використання книги обліку розрахункових операцій.

Постановою № 54 уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою у розмірі до 50 000 грн фізичних осіб з суб’єктами господарювання.

Норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148  Постановою № 54 приведено у відповідність до вимог чинного законодавства в частині самостійного визначення порядку встановлення ліміту каси Державною казначейською службою України та розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів.

Постанову № 54 розміщено на головній сторінці офіційного  інтернет-представництва Національного банку України у розділі «Офіційне опублікування нормативно-правових актів» за посиланням:  https://bank.gov.ua/document/download?docId=70786541

 

                                                                                        Сектор організації роботи Луцької ОДПІ

Особливості звітування підприємців, які зареєструвались платниками єдиного податку I та II груп

Фізичні особи-підприємці, які до закінчення місяця, у якому відбулася державна реєстрація їх, як фізичних осіб-підприємців, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для I або II групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Доходи, отримані у період застосування спрощеної системи оподаткування, включаються до податкової декларації платника єдиного податку. Форма податкової декларації платника єдиного податку, яку  затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.15 №578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», подається платниками І та ІІ груп протягом 60 календарних днів після останнього дня звітного року. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення  протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України
(далі – ПКУ), або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку II та III групи.

При цьому, фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року у встановленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи, яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», за результатами звітного кварталу, у якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. У податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку I та II груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відс., обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ, авансові внески, встановлені п.295.1 ст.295 ПКУ. Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального звітного періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного звітного періоду.

Враховуючи зазначене, новостворена фізична особа-підприємець за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний квартал, у якому розпочато таку діяльність, протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. У такому випадку фізична особа-підприємець не подає до контролюючого органу податкову декларацію у строк, встановлений для річного звітного періоду.

                                                                                        Сектор організації роботи Луцької ОДПІ

 

Зняття з обліку фізичної особи – підприємця як платника податків та ЄСВ

Зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб – підприємців здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. (стаття 67 Податкового кодексу України та ст. 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI)

Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (пункт 11.18 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588)

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Зняття з обліку фізичної особи як платника єдиного внеску, здійснюється після проведення передбачених законодавством перевірок платника та проведення остаточного розрахунку.

Дані про зняття з обліку фізичної особи – підприємця як платника податків та як платника єдиного внеску передаються контролюючим органом до ЄДР та оприлюднюються на порталі електронних сервісів ЄДР.

                                                                                     Сектор організації роботи Луцької ОДПІ

 

Звіт про надходження до Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області  запитів на отримання публічної інформації за січень -травень 2018 року

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) Луцькою ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області забезпечено розгляд документів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону.

Так, станом на 01.06.2018 з початку року до Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області надійшло 3 запити на отримання публічної інформації, за результатами розгляду яких надано відповіді відповідно до вимог чинного законодавства України.

В розрізі категорій запитувачів відповідно до Закону станом на 01.06.2018 з початку року Луцькою ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області розглянуто запити від:

- фізичних осіб – 1  (або 33,3 % від загальної кількості запитів);

- громадських організацій та об’єднань – запитів не надходило;

- від юридичних осіб – 1  (або 33,33 % від загальної кількості запитів);

- від представників засобів масової інформації – 1  (або 33,33 % від загальної кількості запитів).

Запитувачі, зокрема зверталися з проханням надати інформацію:

-  щодо наявності податкового боргу, його розміру та порядку його сплати;

- щодо надання інформації про дохід за 2016р. та звітні періоди 2017р;

- щодо продажу комунального майна КП «Зелене господарство м. Луцька».

Всім запитувачам надана відповідь у встановлені законодавством терміни.

 

До уваги запитувачів. З моменту набрання чинності Закону України Про доступ до публічної інформації можна визначити основні  аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують до уваги читачів:

1. Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання податкової консультації, а також консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, при цьому дані категорії звернень є різними за наступними ознаками:

-                  

правовими підставами;

-                  

визначенням понять;

-                  

формами;

-                  

строком розгляду;

-                  

змістом;

-                  

вимогами оформлення;

-                  

оплатністю  тощо.

2. Згідно із частиною другою статті 2 Закону України Про доступ до публічної інформації цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України Про звернення громадян.

3. Листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо) мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону України Про звернення громадян.

4. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статей 1 та 19 Закону України Про доступ до публічної інформації.

 

                                                                                             Сектор організації роботи Луцької ОДПІ

 

Відповідальність у разі видачі фіскального чеку, в якому відсутні обов’язкові реквізити

Документ не є розрахунковим у разі відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення.

До суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту не роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

вчинене вперше – 1 гривня;

за кожне наступне вчинене порушення – 100 відсотків вартості проданих товарів (послуг) з встановленими вище порушеннями.

Також, за порушення вимог Закону № 265 посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності.

Відповідно до ст. 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення до осіб, які здійснюють розрахункові операції з порушенням встановленого законом порядку проведення розрахунків, застосовується штраф в розмірі від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

                                                                                             Сектор організації роботи Луцької ОДПІ

Дата публікації: 
08.06.2018