Ви є тут

П О В І Д О М Л Е Н Н Я про оприлюднення проекту рішення Луцької районної ради ,,Про встановлення комунальному підприємству ,,Луцьке” тарифів на виробництво та постачання електричної та теплової енергії”

Відповідно до вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 30.07.2012   № 390, з метою отримання зауважень і пропозицій від споживачів житлово – комунальних послуг оприлюднюється проект рішення Луцької районної ради ,,Про встановлення комунальному підприємству ,,Луцьке” тарифів на виробництво та постачання електричної та теплової енергії.

Проект спрямований на приведення тарифів з виробництва та  постачання електричної та теплової енергії у відповідність до їхньої реальної вартості. Підставою для коригування тарифів є введення в експлуатацію нових об’єктів з подачі теплової енергії, підвищення заробітної плати працівникам комунального підприємства та зростання цін на енергоносії. Діючі на цей час тарифи в розмірі 920 грн./Гкал (без ПДВ) встановлені рішенням Луцької районної ради від 18.09.2015 № 47/18 не забезпечують на 2017 рік повного  відшкодування фактичних витрат, які необхідні на виробництво та постачання.

З моменту встановлення тарифів відбулося значне зростання цін на:

-        

енергоносії, а саме: пелети на 20% , електроенергія – 31%

-        

заробітна плата зросла  в 1,7 разів.

 Після здійснення коригування тарифів на виробництво та постачання електричної та теплової енергії  комунальним підприємством ,,Луцьке” 1 Гкал фактично спожитої теплової енергії становитиме 1135,66 грн. (без ПДВ). Підвищення тарифів має позитивно вплинути на фінансово-економічний стан підприємства, а також покращити якість та умови обслуговування споживачів.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Луцької районної ради http://r-rada.lutsk.ua/ та  в Луцькій районній газеті  ,,Слава праці”.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від споживачів житлово-комунальних послуг приймаються протягом 15 календарних днів з моменту публікації у письмовій формі за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 53 тел. 247077, e-mail: lutskrada@ukr.net 

 

                   
                  Затверджено 
                  Рішення районної ради
                  від_________ №_____
                     
РОЗРАХУНОК
тарифів на виробництво та постачання  електричної та теплової енергії
                     
Найменування показників Одиниця виміру Всього Електроенергія Теплоенергія
план попередній період факт за аналогічн. період минулого року план попередній період факт за аналогічн. період минулого року план
план очік. план очік.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Виробнича собівартість тис. грн. 7140,30 0,0 0,0 0,0 0,0       7140,30
Виробничі послуги тис. грн. 364,00 0,0 0,0 0,0 0,0       364,00
Сировина і допоміжні матеріали тис. грн. 718,13 0,0 0,0 0,0 0,0       718,13
Паливо тис. грн. 4561,74 0,0 0,0 0,0 0,0       4561,74
Енергія зі сторони тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Витрати на оплату праці тис. грн. 1129,60 0,0 0,0 0,0 0,0       1129,60
Відрахування до соціальних фондів тис. грн. 248,51 0,0 0,0 0,0 0,0       248,51
Оренда обладнання тис. грн 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Інші витрати тис. грн. 118,32 0,0 0,0 0,0 0,0       118,32
Адміністративні витрати тис. грн. 593,17 0,0 0,0 0,0 0,0       593,17
Матеріальні витрати тис. грн 46,00 0,0 0,0 0,0 0,0       46,00
Витрати на оплату праці тис. грн. 338,40 0,0 0,0 0,0 0,0       338,40
Відрахування до соціальних  фондів тис. грн. 74,45 0,0 0,0 0,0 0,0       74,45
Амортизаційні відрахування тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Інші витрати тис. грн. 134,32 0,0 0,0 0,0 0,0       134,32
Інші операційні витрати тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Соціальний розвиток тис. грн 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Розробки та дослідження тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Інші тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Фінансові результати від операційної діяльності тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Інші (% за кредит) тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Всього витрат тис. грн. 7733,47 0,0 0,0 0,0 0,0       7733,47
Фінансові результати від звичайної діяльності тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Податок на прибуток тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Нерозподілений прибуток тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
в т.ч. дивіденди тис. грн.   0,0 0,0 0,0 0,0        
резервний капітал тис. грн.   0,0 0,0 0,0 0,0        
інше використання прибутку тис. грн. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Товарна продукція в т.ч. тис. грн. 7733,47 0,0 0,0 0,0 0,0       7733,47
- цільова надбавка тис. грн.   0,0 0,0 0,0 0,0        
Тариф грн./Гкал 1135,66 0,0 0,0 0,0 0,0       1135,66
Рентабельність з цільовою надбавкою %   0,0 0,0 0,0 0,0        
Рентабельність без цільової надбавки % 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0       0,00
Довідково:     0,0 0,0 0,0 0,0        
Виробництво електричної та теплової енергії млн.кВт∙год   0,0 0,0 0,0 0,0        
тис. Гкал 6,81 0,0 0,0 0,0 0,0       6,81
Витрати ел. енергії на власні потреби млн.кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
Корисний відпуск електричної та теплової енергії, у т. ч. : млн.кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
тис. Гкал   0,0 0,0 0,0 0,0        
- е/е в ОРЕ млн.кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
- е/е енергопостачальним компаніям млн.кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
- е/е споживачам за прямими договорами млн.кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
Витрати умовного палива на виробництво* тис. тонн 1,23 0,0 0,0 0,0 0,0       1,23
Витрати натурального палива на виробництво (для АЕС)   - 0,0 0,0 0,0 0,0        
Питомі витрати умовного палива на виробництво:     0,0 0,0 0,0 0,0        
- нормативні* г/кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
кг/Гкал 179,90 0,0 0,0 0,0 0,0       179,90
- за розрахунком* г/кВт×год   0,0 0,0 0,0 0,0        
кг/Гкал 179,90 0,0 0,0 0,0 0,0       179,90
Ціна 1 тонни умовного палива * грн. 3723,68 0,0 0,0 0,0 0,0       3723,68
Ціна натурального палива,  у т.ч.:   2416,67 0,0 0,0 0,0 0,0       2416,67
газ грн.   0,0 0,0 0,0 0,0        
мазут грн.   0,0 0,0 0,0 0,0        
вугілля грн.   0,0 0,0 0,0 0,0        
інше (пелети) грн.. 2416,67 0,0 0,0 0,0 0,0       2416,67
Витрати на ремонтне обслуговування тис. грн. 51,00 0 0 0 0       51,00
Перевідний коефіцієнт   0,65 0 0 0 0       0,65
Встановлена потужність МВт 6100,00 0,0 0,0 0,0 0,0       6100,00
Гкал/год 5245,06 0,0 0,0 0,0 0,0       5245,06
Чисельність персоналу осіб 56,25 0 0 0 0       56,25
                     
* АЕС не заповнюють                    
                     
Керівник організації ______________ Ткачик О.В.            
  (підпис)   (П.І.Б.)              
                     
                     
"__"                      2016 р.